ДЕТЕКТИВСКА И ОХРАНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НИК-ПОЛ"
---Двадесет и седем годишен опит в охранителния бранш---

Начало СОД Охрана Други Contact Us

  

  ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

  Всяка фирма започва своето функциониране, растеж и развитие на основата на предварително зададени, строго определени цели, които са обусловени от конкретните обществено-политически и икономически условия на страната. Пазарната форма на организацията на икономиката изисква правилно поставени цели и начини за тяхното изпълнение.
  Те имат особено голямо значение за вече двадесет и седем годишното съществуване на ЕТ“НИК-ПОЛ” на пазара.
  Основен въпрос, на който фирмата се стреми винаги да търси отговор е: ”Намерихме ли най-ефикасните пазари за нашите услуги и те осигуряват ли независимостта на фирмата?”. Откриването на правилния отговор ще позволи позицията ни на един от лидерите в охранителната дейност на територията на Варна и областта да се затвърди, както по отношение на увеличаване количеството на охраняваните обекти, така също подобряване качеството на предлаганите услуги, което води до максимизиране на печалбата.
  Ценовата политика на фирмата е специфична и изключително важна област от общата стопанска политика и стратегия, защото от възприетите от фирмата цени, пряко зависят както количеството на предлаганите услуги, така и приходите, печалбата и динамиката на развитието й. Формирането и реализацията на разгърната и действаща ценова политика е важно средство за реализацията на основната цел и мисия на организацията – да предложим на своите клиенти високо качество на услугата на достъпни цени.
  Ето защо, за да привлечем повече клиенти ние сами трябва да проектираме своя имидж. Впечатлението, което фирмата оставя у своите клиенти трябва да е такова, че те без колебание да са убедени в правилността на своя избор, а именно ползване на услугите на охранителна фирма “НИК-ПОЛ”.
  По оценката на нашите клиенти за фирмата, може да се говори и съди за имиджа, който ние имаме сред тях, а той вече двадесет и седем години е на високо ниво. Потребността, която кара потребителите да ползват нашите услуги е качество, отговорност, достъпни цени, и изпълнение в срок на всяка поръчка.
  Чрез нашето делово кредо “Ние не спим, ние мислим за вас!”, фирмата се стреми към постоянно, непрекъснато поддържане на своя имидж сред клиентите ни, като изключителен акцент се поставя върху ръководните принципи:

  • демократичен стил на управление;
  • принципност в управлението;
  • свобода и отговорност на индивида - възможност за изява и прилагане на лидерски качества ;
  • акцент върху надеждността на охраната;
  • стремеж към високо качество на услугата;
  • непрекъснато подобрение качеството на продукта и работата на изпълнителния персонал;
  • корпоративна култура, лоялност и уважение към персонала, социални придобивки и адекватно заплащане;
  • отношение в положителна светлина към обществото (дарения, спонсорство);
  • изключително уважение към клиента и задоволяване на неговите потребности;
  • актуална информираност, обективност и висок професионализъм.

   

   

Начало СОД Охрана Други Contact Us

e-mail: office /at/ nik-pol.com   tel:052/63-13-63 ; 052/606-638

Copyright © 2000-2011 "НИК-ПОЛ"